"; } else if ($_GET['page'] == 'overmij') { echo "over mij"; } else if ($_GET['page'] == 'portfolio') { echo "werk"; } else if ($_GET['page'] == 'links') { echo "links"; } else { echo "miriam uit het raam"; } ?>